Gå til sidens hovedinnhold

Trosfrihet og statsstøtte

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mathias Seljedal har kommentarer til mitt innlegg om tros- og livssynsfrihet. Jeg synes det er bra med debatt om dette viktige tema. Jeg vil utdype noe av det som er hans poeng, nemlig at Arbeiderpartei vil gripe inn i trosspørsmål.

Det vil vi ikke.

Det skal være og er i dag full trosfrihet, selv om det er kriterier for å få støtte til tros - og livssynssamfunn i dag. Regjeringen foreslår også å gi Fylkesmannen testfører ansvar for å følge opp stønadsmottakere for å sjekke om det er forhold som kan påvirke støtten. Videre foreslår regjeringen at det skal være entall tak for å kunne motta støtte. Menigheter under en viss størrelse får ikke tilskudd. Så det er ingen uenighet om at støtten skal kunne fratas eller ikke gis.

Islamsk råd ble fratatt støtte for etat år siden etter en dialog mellom rådet og departementet. Men det er en uenighet om hvor tydelig staten skal være i forkant av tildelingen. Vi ønsker dette fordi vi får bekymringsmeldinger fra medlemmer i trossamfunn som opplever seg diskriminert eller isolert og utstøtt dor forhold de mener ikke er trosrelaterte. Det har også ført til opprettelsen av hjelpekilden.no . Et hjelpetiltak for mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.

Arbeiderpartiets krav gjelder ikke troshandlinger, men vil gjelde for administrative styrer og forum i tros- eller livssynssamfunnet.

Det er og vil være helt frivillig for ethvert samfunn å søke tilskudd.