I Agders leder fredag 6. mai går avisa på limpinnen og sammenligner epler og bananer.

Forskjellen mellom jordbrukets krav og statens tilbud er ikke 1,35 mrd., som avisen skriver, men ca. 2,7 mrd. Statens forhandlingsleder bekreftet dette selv, på pressekonferansen torsdag.

Misforståelsen oppstår når staten i sin pressemelding bruker et tall som ikke er sammenlignbart med jordbrukets krav.

Det er brukt to forskjellige regnemåter:

Regnet på jordbrukets måte er kravet 11,567 mrd. og tilbudet 8,863 mrd. Regnet på statens måte er kravet 12,822 mrd. og tilbudet 10,150 mrd.

Begge regnemåter viser en avstand på ca. 2,7 mrd.

Vi har forventinger om at de videre forhandlingene vil redusere avstanden betydelig.