Statsråden ber om fornyet vurdering av raskere fremdrift for tunnelarbeid på E39

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ber Statens vegvesen om en fornyet vurdering av mulighetene for raskere fremdrift når tunnelarbeidet starter igjen til våren.