Nye runder om Hidra Landfast?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.ETTER Å ha drevet befordring av mennesker og gods i snart 100 år, måtte Flekkefjord Dampskipsselskap konstatere at de måtte gi tapt for Boreal Sjø AS til å drifte ferjesambandene til Andabeløy og Hidra. Nær 600 millioner kroner på 10 år skal dette koste fylkeskommunen. Det er en dobling av prisen i forhold til hva som betales ut i dag.

AT FLEKKEFJORD Dampskipsselskap mister oppdraget er vemodig, selv om man i dagens samfunn ikke får noe for blå øyne. Norled som er eierselskapet til Flekkefjord Dampskipsselskap, leverte et for dårlig tilbud – og dermed var det andre som fikk oppdraget. Men dersom man ser på de prisene som det nå opereres med, er det lov til å tenke seg få år tilbake i tid, da Hidra Landfast-prosjektet kunne ha vært landet, dersom et par av representantene i fylkestinget hadde stemt annerledes enn de gjorde.

DET ER nesten forstemmende å tenke på at man i 2012 kunne ha fått den undersjøiske tunnelen til 480 millioner kroner, mens man i løpet av de neste ti årene må betale nær 600 millioner kroner for å frakte folk og gods over Hidrasund. Nå er det riktignok prisen for begge strekningene. Men det er jo verd å stanse opp og finne frem kulerammen.

NÅ ER de nye fylkespolitikerne i startgropen for en ny periode for et felles Agderfylke. Noen velger naturligvis å slå politisk mynt på saken, men det skal de få lov til, fordi hele Hidra Landfast-prosjektet har vært en tragedie fra ende til annen, der det virker som om enkelte i fylkesledelsen har gjort alt som står i deres makt for å stanse prosjektet.

AT DENNE saken nå kommer opp med full tyngde igjen, skulle nærmest bare mangle. Med de kostnader som nå legges for dagen, ville tunnelprosjektet strengt tatt ha vært ren netto på denne tiden, om det hadde blitt byggestart i 2012.

Artikkeltags