TIDEN FOR Tuppen og Lillemor-lek i Flekkefjord-politikken bør være over. Allerede året etter at Torbjørn Klungland (Frp) overraskende ble valgt til ordfører i Flekkefjord, tok vi på denne plass opp omstendighetene omkring valget og den demonstrative utfrysingen som flertallskonstellasjonen bedrev overfor Flekkefjord kommunes øverste politiske leder. Når ordfører Torbjørn Klungland i sitt tredje år som ordfører ikke regner med å høre noe fra flertallskonstellasjonen i forbindelse med budsjettbehandlingen, så forteller det litt om hva slags politisk klima som finnes i bystyret.

DET ER derfor befriende å lese at den gamle politiske ringreven, Per Stordrange som har mange år bak seg som lokalpolitiker for KrF, tar bladet fra munnen og gir klar melding ut til både partifeller og politiske samarbeidspartnere om at tiden er moden for å innta en annen holdning overfor ham som innehar ordførervervet. Da Torbjørn Klungland ble valgt til ordfører, skjedde det etter at daværende ordfører Jan Sigbjørnsen trakk sitt kandidatur. Det var altså Høyres ordførerkandidat som kastet inn håndkleet. At det kom en reaksjon på et politisk pek, forstår vi, men det er en tid for alt. Og den tiden er omme.

«NÅR EN lovlig valgt ordfører har et genuint og helt forståelig ønske om å bli orientert om et budsjettforslag før det blir lagt fram i formannskapet, så er det om å gjøre å vise han «en kald skulder!» Senest ser vi det i Agder av 11. november. Skulle det ikke være på tide å vise ordfører såpass respekt at han og hans parti blir informert om de pågående budsjettforhandlinger og ikke bli behandlet som «spedalske?» Det kan jo være at også andre partier enn flertallskonstellasjonen har gode innspill til budsjett og økonomiplan!» skriver Per Stordrange

DEN SITTENDE ordføreren har vist seg å være svært populær. Han har blitt en utmerket ombudsmann for kommunens befolkning. Han er folkelig, jovial og lyttende. Men han er vingeklippet i forhold til politisk makt. Men Torbjørn Klungland kan åpenbart bli en stemmemagnet og vil helt sikkert ha stor folkelig oppslutning som ordfører også etter valget i 2023. Det bør andre partigrupper merke seg – og søke samarbeid der det er nødvendig og mulig. Tiden for Tuppen og Lillemor-krangel bør være forbi.