Strammer inn turistfisket

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til regelendringer i turistfisket på høring.