Jeg leser i Agder om formannskapets behandling av saker om turstier på Hidreheia. Min sympati er hos grunneierne. Jeg er skuffet over rådmannens og politikernes kommentarer i saksbehandlingen. Skilting om båndtvang for hunder er ingen løsning. Hundene kan ikke lese, og når hundeeieren er tankeløs og ikke bryr seg om regler så går det galt. Det opplevde en saue-eier på Hidra i 2020. På Facebook kunne vi lese «Det er ikke mye givende å finne sau og lam som ligger døde etter å ha blitt jaget i hjel av løshund. En vurderer om det i det heletatt er noe vits i å ha dem på beite i det hele tatt. Har irettesatt flere som ikke har hund i bånd i Fidjemarka/Hågåsen.»

Jeg er selv grunneier på Hidra og leier ut for sauer på beite her. Løshunder forekommer blant turistene om sommeren. Dette er en plage. Dersom turistenes behov skal prioriteres foran grunneier blir jeg provosert. Jeg håper bystyret kan omgjøre formannskapets behandling av disse sakene som ble beskrevet 1. april.