TV-aksjonen: Langt dårligere lokale resultater enn i fjor

Bidrag pr. innbygger og bidrag fra næringsliv og organisasjoner ligger langt lavere enn i fjor.

DEL

Like før klokken 21 søndag kveld var det bare samlet inn 9 kroner pr. innbygger i Flekkefjord, 8,34 kroner i Lund og 18,63 kroner pr. innbygger i Kvinesdal. Høyest ligger Sirdal med 55,68 kroner pr. innbygger.

Mandag morgen var tallene betydelig bedre, men likevel langt unna fjorårets resultater når totalsummen innsamlet i hver kommune (næringsliv, kommune, skoler og enkeltpersoner fordeles pr. innbygger):

 • Flekkefjord 30,99 pr. innbygger (47,70 i fjor)
 • Sirdal 76,99 pr. innbygger (93,51 i fjor)
 • Kvinesdal 38,65 pr. innbygger (57,12 i fjor)
 • Lund 28,49 pr, innbygger (42,54 i fjor)
 • Sokndal 26,50 pr. innbygger (45,5 i fjor)

Giverstafett.no kan man søke opp kommuner og sammenligne resultatene for bidrag gitt pr. innbygger og kommunens rangering i landet.

MYE LAVERE SUMMER: Oversikten mandag morgen viser at summene pr. innbygger er langt lavere enn i fjor

MYE LAVERE SUMMER: Oversikten mandag morgen viser at summene pr. innbygger er langt lavere enn i fjor Foto:

De digitale bøssene (rød strek i kolonnene) står for en liten del av innsamlede midler :

LITE I DIGITALE BØSSER: De digitale bøssene står for en liten andel av innsamlede midler i de lokale kommunene.

LITE I DIGITALE BØSSER: De digitale bøssene står for en liten andel av innsamlede midler i de lokale kommunene.

Fjorårets resultater

Totalt innsamlet i hele landet ligger i år på 215,7 mill. Da er statens bidrag på 50 mill også regnet med. Fjorårets resultater var et totabeløp på over 220 millioner kroner til TV-aksjonen/ Care, og lokalt ble det også gitt mye:

 • Flekkefjord kommune gav til sammen 391.423 kroner. Av dette kom 213.000 inn gjennom bøsseinnsamlingen. Snittet for innsamlet bidrag pr. innbyggere er på 43,17 kroner, noe som er 1,70 mer enn landsgjennomsnittet på 41,47 kroner. Fylkesvis en 10. plassering.
 • Kvinesdal fikk inn 330.315 kroner. Her ble det samlet inn 146.918 kroner i bøssene. Snittet for totalt innsamlet pr. innbygger inkludert bøsser, kommunebidrag, næringsliv og annet, ligger på 54,62 kroner, 13.15 kroner over snittet. Det kom inn 15 giverbidrag, hvorav Liknes skole gav mest med et bidrag på 49.798 kroner til TV-aksjonen.
 • I Sirdal er det samlet inn 158.313 kroner. De kan vise til 61.311 kroner i bøssene. Medregnet Vipps, gaver fra næringsliv og mer, blir snittbidraget pr. innbygger 86,09 kroner, hele 44,62 kroner over landsgjennomsnittet. I fylket ble kommunen den som gav mest sett i forhold til innbyggertall.
 • Hele Vest-Agder samlet inn 7,4 millioner kroner.
 • Sokndal fikk et resultat på 150.621 kroner. 90.661 av dette havnet i bøssene. Snittbidraget er på 45,57 kroner pr. innbygger i kommunen. Dette er 4,10 kroner over landsgjennomsnittet.
 • Lund har fått inn 129.707 kroner. Her viser resultatet at 73.599 av disse ble samlet inn gjennom bøsseaksjonen. Snittbidraget i denne kommunen er 40,37 kroner pr. innbygger, noe som er 1,10 under landsgjennomsnittet.
 • Rogaland samlet inn 23,1 millioner kroner.

Over 100.000 bøssebærere gikk i fjor og banket på dører over hele landet for å samle inn penger til Care sitt arbeid. I år er det bare digitale bøssebærere og all innsamling foregår på nett/ VIPPS


Artikkeltags