TV-aksjonens gode medhjelper

Pål Presterud Furuborg stiller alltid opp for å sikre at bøssene er klare til TV-aksjonen. Han er kommunens bøsse-ekspert.