Uenige om reveskjebne

Revejakt bør ikke lenger premieres, mener Sokndals rådmann.