Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS) har søkt Nokut om å få opprette profesjonsstudium i psykologi, skriver Khrono. Begge universitetene har fått avslag – UiS fikk avslaget i november. Hovedutfordringen er fagmiljøets bredde på universitetene, ifølge rapporten fra en sakkyndig komité.

Universitetet i Agder har også søkt om masterutdanning i rettsvitenskap, men fikk nei til dette studiet også.