Fylkesmannen bekrefter overfor Agder at det er gitt utvidet fellingstillatelse i Flekkefjord og Sirdal på en ulv.

Ulven har tatt lam ved Virak.

– Tillatelsen er gitt muntlig. Det betyr at den er utvidet. Vi har en eksisterende skadefellingstillatelse som ble gitt St. Hans. Vi fikk bilde av en ulv på Virak ved Sirdalsvannet onsdag klokken 23.30. Folk fra skadefellingslaget gikk på sporet og fant et sauekadaver, et lam. Jeg fikk telefon fra bonden, sier Per Ketil Omholt i Agder fylkeskommune til Agder.

– Vi konkluderte med at dette var god nok på grunn av nærheten av kadaver, så vi mente det var gode grunner til å utvide tillatelsen. Så har Statens naturoppsyn vært og undersøkt, det er konkludert med at er dokumentert at det er ulv som har tatt lamet.

– Vi er 10 mann

Leder for Skadefellingslaget Kjell Magne Larsen er på saken. Han forteller at de er 10 mann som er ute og jakter ulven nå.

– Tør du spå noe om hvordan dette utarter seg videre?

– Nei, det er umulig å si når vi ev. får tatt den, sier han.

– Vi er 10 mann ute nå, bekrefter han.