Kvinesdal vil høre til rovviltregion Vestlandet

Viltnemda i Kvinesdal ønsker at det fortsatt skal være mulig å få fellingstillatelser på rovvilt samt beholde kvotefri jakt på gaupe.