Ingen personskade etter krasj

Trafikkuhell i Lund.