Under tildelt Doga-merket

Prisen overrekkes i dag på Doga-dagen i Oslo-