Mange kjeder seg på skolen

Av

En ny Ungdata-undersøkelse viser høy trivsel blant unge i Flekkefjord, men andelen som kjeder seg på skolen vokser både i ungdomsskolen og videregående i Flekkefjord.