Anbefaler samordning av tiltak

Politiet anbefaler samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) som et viktig verktøy for kommunene.