Flere ønsker tilbud for gutter og deres psykiske helse

De aller fleste ungdom på Agder har det bra, men en høyere andel enn tidligere svarer at de har psykiske plager og at de har prøvd cannabis.