Sommerferie fra skolen, det er for de aller fleste synonymt med kjekke ting. Tid med familie og venner, sol og bading, is og god mat på grillen, men gjerne en jobb i tillegg.

Det er mange gode grunner for ungdom til å skaffe seg sommerjobb. Det gir kjennskap til arbeidslivets lover og regler. Det gir erfaring og referanse til senere, og det gir litt ekstra penger. Tall fra SSB viser dessverre at færre ungdommer har sommerjobb nå enn tidligere. Pandemien har ikke gjort noe positivt for å snu denne trenden, tvert imot.

Agder fylkeskommune tilbyr sommerjobb til studenter – men ungdom mellom 16-20 ønsker også sommerjobb. Det ansvaret må vi også være oss bevisst.

Når skoleklokka ringer ut for sommerferie, er det ansatte på skoler rundt omkring som tenker spesielt på noen elever, og hvordan de skal klare seg gjennom sommeren. Disse ungdommene har behov for sommerjobb mer enn andre. Det er de som vi vet har det bedre på skolen enn hjemme. Nå sender vi de hjem for 2 måneder, og håper det går greit til de kommer på skolen igjen i august.

Vi i opposisjon vil sette av 1.5 millioner kr for å tilby noen ungdommer jobb, for eksempel ved våre videregående skoler. Det kan være utvendig eller innvendig vedlikehold eller andre forefallende oppgaver som det er behov for.

Dette er et bidrag til aktiv omsorg for de ungdommene vi vet trenger det aller mest. Behov for sommerjobber til ungdom er også løftet inn fra ungdommen selv i ungdommens fylkesutvalg.

Det er beklagelig at partiene som styrer Agder fylkeskommune i dag, Høyre, Krf, V, Frp, PP og Vestli (uavhengig) ikke ønsker å prioritere ungdom og sommerjobber.

Vi ble nedstemt forrige fylkesting da vi fremmet saken i forbindelse med årsregnskapet 2021. Fylkeskommunen har relativt god økonomi, og 1. 5 millioner til sommerjobb for ungdom er en billig investering for de som trenger det.

Dette er en så viktig sak for oss at vi fremmer den på nytt i forbindelse med 1. tertialrapport for 2022. Vi vil gjerne gi de borgerlige partiene en ny mulighet til å støtte oss slik at noen flere ungdommer i Agder kan få kjenne mestring og glede av å ha noe å gjøre i sommer, og litt penger for å kunne være med sine venner på aktiviteter.