– Forskning viser at ungdom som sover mindre enn 6 timer har 8 ganger forhøyet risiko for depresjon, forteller Gyland til Agder.

Hun er leder i foreldreutvalget (FAU) på Kvinesdal ungdomsskole og er fornøyd med at skolen og FAU kan samarbeide om det hun mener er et viktig tema.

I fjor var første gang Ungdata-undersøkelsen inkluderte spørsmål om søvn.

– Ungdom bør ha mellom 8–10 timer søvn og 62 % av ungdommene (8. – 3. klasse) som svarte på Ungdata-undersøkelsen i Agder, oppga at de sov 7 timer eller mindre sist natt, forklarer FAU-lederen.

Undersøkelsen viste også at jentene i snitt sov færre timer enn guttene. Hele en av tre jenter oppga at de sov seks timer eller mindre.

Foreldremøte

På bakgrunn av disse tallene skal FAU arrangere et foreldremøte med fokus på problemet. Foreldreutvalget ønsker med det å øke bevisstheten rundt sammenhengen mellom søvn og psykisk helse.

– Ungdata er en viktig undersøkelse som barna bruker mye tid på å besvare. Derfor må vi ta den på alvor. Dette med søvn gir oss noe veldig konkret å jobbe med. Ungdata har lenge pekt på barnas og ungdommenes psykiske helse, og som vi vet henger ofte søvn og psykisk helse sammen.

Håper det blir et samtaleemne

I tillegg til foreldremøtet, skal det dagen etterpå være fokus på temaet for elevene på skolen. Gyland håper dermed dette blir et samtaleemne mellom foreldre og elever i ettertid.

– Samfunnet er ikke alltid lagt opp for god søvn. Skolene har tidlig starttider og fritidsaktiviteter kan være ferdig sent på kvelden.

Skolemiljøarbeider Karin Bjørnestad, som også har barn på ungdomsskolen, tenker at noe av søvnproblemene kan ha opphav i de ulike forstyrrelsene de blir utsatt for i løpet av dagen.

– Alt fra telefoner, filmer og TV-serier er lett tilgjengelige, og dette tror kan være med å påvirke hvor god søvn de får.

Foreldremøtet vil finne sted 1. februar i Kvinesdal kulturhus. Gyland og Bjørnestad sier at alle foreldre og foresatte er hjertelig velkomne til å delta. Det vil også være mulig for foreldrene til yngre barn å delta.