Høst er høysesong for ungdom og alkohol. Et nytt skoleår byr ikke bare på nye klasser og nye venner – flere av ungdomsskoleelevene i Flekkefjord vil også ha sitt aller første møte med alkohol på denne tiden. Det bør du snakke med ungdommen din om.

Tall fra Ungdata viser at de fleste ungdommer har vært beruset før de fyller 18 år. Ferske tall fra 2022 viser at 15 prosent av ungdomsskoleelevene i Flekkefjord har vært beruset, at 3 prosent drikker alkohol jevnlig, og at 21 prosent enten får lov til eller ikke vet om de får lov til å drikke alkohol hjemme. Det er et godt utgangspunkt for en viktig prat med barnet ditt.

Farlig eksperimentering

Det er ikke uvanlig at tenåringer eksperimenterer med alkohol. Mange er nysgjerrige og ser på det å begynne å drikke som en naturlig overgang fra det å være barn til å bli voksen. Men det er en del risikofaktorer knyttet til ungdom og alkohol som foreldre bør kjenne til og ta på alvor.

Ungdom drikker gjerne mye når de først drikker. Når promillen går opp, går vurderingsevnen ned. Man mister hemninger og kan ende opp med å gjøre eller si ting som skaper problemer med vennene etterpå. I tillegg øker risikoen for å bli utsatt for ulykker, vold eller overgrep, og man risikerer at det tas bilder som blir spredd i sosiale medier og som man mister kontroll over.

Faren for at noe alvorlig kan skje, er dessverre til stede. Heldigvis kan foreldre gjøre mye for å senke risikoen.

Du er viktig for ungdommen din

Forskning viser at ungdom faktisk hører klart mest på foreldrene når temaet er alkohol. Her er fem råd til deg som har en tenåring i huset:

1. Sett grenser: Ungdom med tydelige grenser hjemmefra drikker mindre enn jevnaldrende som ikke har det.

2. Ikke gi barnet ditt alkohol: De som får smake alkohol hjemme eller som møter aksept hjemme for at de drikker alkohol, drikker mer og oftere ute blant sine jevnaldrende. Ungdom som får alkohol sendt med på fest drikker ofte den i tillegg til det de får tak i på annet vis.

3. Snakk med andre foreldre: Snakk om hvilke regler dere vil at skal gjelde for ungdommer i deres klasse eller nærmiljø. Vær rådgivere og støttespillere for hverandre.

4. Vær tilgjengelig: Vær tilgjengelig når ungdommen din er på fest. Ta alltid telefonen, selv om det er midt på natta.

5. Vær en rollemodell: Ungdom påvirkes av foreldrenes drikkevaner. Vær bevisst på hvor ofte og hvor mye du drikker selv, og gå foran med et godt eksempel.