Unge som er født på 90-tallet må regne med å jobbe til de er 70 og et halvt år, sier utvalgsleder og Schibsted-direktør Kristin Skogen Lund til NRK.

Hun foreslår også å øke nedre aldersgrense fra 62 år til 65 og et halvt år.

Årsaken er at norske myndigheters økonomiske handlingsrom vil sannsynligvis bli vesentlig mindre i kommende år. Derfor vil staten være avhengig av økte inntekter eller reduserte utgifter. Og en av de største utgiftspostene på statsbudsjettet er pensjonen.

Torsdag presenterer Pensjonsutvalget sin rapport. De ble bedt om å evaluere pensjonsreformen fra 2011 som skulle sikre at staten kan betale for pensjon gjennom folketrygden også i framtiden, når antallet pensjonister øker og lever lenger.

Pensjonsutvalget vil øke dagens pensjonsalderen som er på 67 år. Lund sier at endringen må skje over tid.