– Vi lever i en nesten uvirkelig situasjon med krig i Europa, som har snudd opp ned på mye, sier ordfører Jonas Andersen Sayed (KrF) til Agder.

Før jul bestemte kommunestyret - det vil si de følte seg tvunget opp i et hjørne - til å sette opp eiendomsskatten til 2,5 promille. Årsaken til det var at Sokndal som kraftkommune fikk straffeskatt på 5,8 millioner kroner på grunn av inntekt fra salg av konsesjonskraft gjennom Sira-Kvina og Dalane Energi. Etter mye kritikk fra Sayed og andre berørte ordførere har regjeringen delvis snudd i saken.

Mener straffeskatt er urimelig

Superprofitt fra strøm, skulle straffe seg. Men dette gikk hardt ut over den lille kommunen Sokndal, som er kraftkommune mer i navnet enn i gavnet.

– På grunn av høye strømpriser mente staten det var rimelig å ta inn tre milliarder fra kraftkommunene. Jeg er enig i at det er rimelig at en andel av superprofitten fra enkelte kommuner bør går til felleskapet og finansieringen av de brede støtteordningene. Sokndal har imidlertid ikke tjent en krone på de høye strømprisene, påpeker Jonas Andersen Sayed.

Dermed slo han alarm. Det ble medieoppslag, brev og Dagsnytt 18-debatt med kommunalministeren, og sokndalsordføreren ble delvis hørt.

– Det fins ingen strømstøtte til kommunene. Vi sparer så mye vi kan, men det er begrenset hvor mye i en kommune med mange gamle bygg. I sum har vi ikke tjent noe som helst på de høye strømprisene, og da blir en straffeskatt ment å ramme superprofitt totalt urimelig.

Innrømmelse

Sokndal blir trukket 5,8 millioner kroner. Likevel har kommunen høyere forbruk til drift av egne bygg og anlegg enn konsesjonskraft.

– Jeg syntes det var viktig å sende klage på nyåret, og gå så hardt ut mot kommunalministeren som jeg gjorde. Til slutt kom det en ganske stor innrømmelse, forteller Sayed.

Allerede etter at trekket på tre milliarder kroner ble varslet i september, tok Sokndalsordføreren kontakt med politisk ledelse i kommunaldepartementet. Han ønsket da å gjøre dem oppmerksom på det han mente ville være urimelige utslag dersom de i fordelingen av trekk mellom kommunene ikke tok hensyn til de store ekstrakostnadene mange små kommuner med lavt konsesjonskraftvolum har som følge av de høye strømprisene.

Fast pris

Reaksjonene ble derfor store da departementet 22. desember publiserte en pressemelding med kommunefordeling av trekket. Her var det ikke tatt hensyn til Sokndals bekymring, samtidig som flere store kraftkommuner ble skjermet for trekk som følge av tidligere inngåtte fastprisavtaler. Men Stortinget hadde vedtatt et kutt i kommunebevilgningene på tre milliarder uansett, så disse måtte hentes fra kommuner som Sokndal.

Etter hvert ble departementet presset til å gå ut med det detaljerte beregningsgrunnlaget, og her kom det fram at det var lagt til grunn en forventet spotpris på 2 kr/KWh gjennom hele 2023.

– Hele risikoen for endring i strømpris ble plassert på kommunene. Bare i ukene etter falt strømprisen voldsomt, og nå er prognosene mye nærmere 1 enn 2 kroner.

Som følge av det varslede trekket la kommunedirektøren fram et budsjett i underskudd, samtidig som eiendomsskatten var foreslått hevet fra 2 til 3 promille. Under den politiske behandlingen ble dette endret til 2,5 promille.

– Budsjettet vi vedtok i desember går i underskudd og må tære av sparekontoen. For å delvis kompensere, så vi oss nødt til å sette opp eiendomsskatten til 2,5 promille. Det ville gi en million ekstra i inntekt i 2023.

I begynnelsen av februar kom nyheten at regjeringen ikke lenger låser seg til et fast trekk på tre milliarder, men at trekket vil beregnes direkte ut fra den faktiske strømprisen ved årets slutt. En ny foreløpig fordeling på kommunenivå er varslet å komme i revidert nasjonalbudsjett i mai.

På grunn av innrømmelsen fra staten som sannsynligvis gjør at trekket blir betydelig mindre, sa kommunestyret 13. februar at eiendomsskatten likevel ikke skal økes i 2023. Den forblir på 2 promille.

– Det er jeg glad for, eiendomsskatt er på ingen måte noe vi skriver ut med lett hjerte, spesielt i en tid hvor alt har blitt dyrere og økonomien for vanlige familier er under press, sier Jonas Andersen Sayed.

Samtidig understreker han at saken ikke er avsluttet, da Sokndal fortsatt ikke har fått gjennomslag for å skjermes helt.

– Siste ord i denne saken er ikke sagt, og vi vil følge nøye med på det som blir presentert av regjeringen i mai. Spør du meg har hele denne saken vært utrolig klønete håndtert av regjeringen, men de skal ha skryt for avklaringen som kom for noen uker siden. Den forplikter, avslutter Sayed.