Gå til sidens hovedinnhold

UP med analyser av hva som er det farligste i trafikken

Artikkelen er over 2 år gammel

Utrykningspolitiet (UP) har for fjerde gang gjennomført en nasjonal tilstandsanalyse av hvilke typer trafikkatferd (trusler) som oftest er foranledningen til drepte og hardt skadde i vegtrafikken.

Med tilstandsanalysen, som er laget på oppdrag fra Politidirektoratet, ønsker vi å bidra til en felles situasjonsforståelse og kunnskap om trafikkriminalitet, som grunnlag for prioritering av politiets forebyggende innsats på veien, forklarer UP-sjef Steven Hasseldal.

Trafikkulykker er ett av våre store folkehelseproblemer, og er i tillegg det lovbruddsområdet som resulterer i tap av flest liv i Norge. Trafikkulykker rammer mange. Noen har tatt høy risiko, mens andre er ofre helt uten skyld. I politiets innbyggerundersøkelsen fra 2018, bekreftes det at å bli rammet av en alvorlig trafikkulykke er det publikum frykter aller mest. Politiets forebyggende kontrollvirksomhet på veien er derfor fortsatt et av de aller viktigste tiltak for bedre trafikksikkerhet, noe som også er svært godt dokumentert gjennom forskning.

Fortsatt er det sjåføratferd som hastighetsovertredelser og ruspåvirket kjøring som dominerer foranledningen til alvorlige trafikkulykker med drepte og hardt skadde. Trenden de senere år har vært færre fartsrelaterte dødsulykker og færre ulykker uten bilbelte. Resultatene for 2018 går i motsatt retning, i tillegg har også andelen rusrelaterte ulykker økt i 2018.

Fart

De fleste som kjører over fartsgrensen begrenser seg til å kjøre litt for fort. 5,93 % av trafikken kjører mer enn 10 km/t over fartsgrensen, 0,95 % med mer enn 20 km/t over fartsgrensen og 0,24 % kjører mer enn 30 km/t over fartsgrensen. Det er på veier med fartsgrense 100 km/t det er høyest andel grove overtredelser.

Uoppmerksomhet

Tretthet og sovning medvirket til 13 % av dødsulykkene i 2018, mot 2 % for ulovlig mobilbruk.

UPs veikantundersøkelse viser ulovlig bruk av mobiltelefon for 3,6 % av førerne, hvorav 1,8 % med prating og 1,8 % med lese/tasting. Det er høyere andel på tung- bil (7,1 %) sammenlignet med personbil (3,2 %). Høyere andel på morgen (5,3 %) enn midt på dagen (3 %) eller ettermiddagen (2,7 %). Videre er det noe høyere andel på motorveg (5,9 %) enn landeveg (3,9 %), mens det var lavest innenfor tettbygd strøk (2,2 %).

Trafikksikkerhetsarbeidet - tilstandsanalyse 2020