Urealistisk driftsbudsjett? : – Har ikke tro på at renhold av hallen kan skje på dugnad

Kommunalsjef Svein Hansen, som også er prosjektleder for kommunen i prosjektet Flekkefjord Sparebank Arena, sier rett ut at han ikke har tro på noen utstrakt bruk av dugnad for å holde ren en stor idrettshall.