Urovekkende om hasj og marihuana

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.ANDELEN AV elever på 10. trinn i Flekkefjord og Kvinesdal som har brukt hasj eller marihuana er høyere enn i Agder for øvrig. Det kommer frem av en fersk undersøkelse med tittelen Ung i Lister. Der har ungdommene selv svart på spørsmål om blant annet bruk av rusmidler. Spesielt gutter svarer at de har vært ruset. Bruken av narkotiske stoffer knyttes også opp mot den sosioøkonomiske statusen – og forhold knyttet til familie, skole og nærmiljø er ofte avgjørende for hvordan man forholder seg til rusmidler.

POLITIET HAR rimelig god oversikt over de etablerte rusmiljøene og deres hovedoppgaver er å forhindre at yngre mennesker rekrutteres inn i disse miljøene. Det å stresse miljøene og stadig kontrollere dem er en måte for politiet å agere på i forhold til det å holde kontroll.

ENKELTE TAR til orde for å legalisere hasj eller marihuana i en slag erkjennelse av at man aldri kommer til å få bukt med problemet. I stedet for å kriminalisere disse menneskene, bør man heller hjelpe dem, argumentere de. Også enkelte politiske partier og ikke minst politiske ungdomsorganisasjoner vil legalisere marihuana. En legalisering vil vi på det sterkeste advare mot. Det er å gi slipp på en skanse som vil flytte det akseptable i en langt mer liberal retning.

VI ER ikke uenig i at de som er rusmisbrukere trenger hjelp. Men de tunge rusbrukerne som vi heldigvis har svært få av i vår region, skal få den hjelpen de trenger. Det skulle bare mangle. Men det som er viktig er å få stanset dem som bare er nysgjerrige og som er på utforskning. Hvis vi legaliserer enkelte rusmidler, vil det trolig føre til at langt flere vil prøve. Eksperimentell bruk virker ikke så skremmende, tror unge. Og det betyr at flere kommer i en risikosone for å få et avhengighetsforhold.

FOREBYGGENDE ARBEID både fra politiet, fra helseetaten – og ikke minst gode holdninger fra foreldre, er den viktigste. Det skremmende i dag er at unge tror og mener at bruk av hasj og marihuana ikke er skadelig. Hjernen er fremdeles i utvikling når du er 15–16 år – og det kan gi skader for livet. Ta derfor dette på alvor.

Artikkeltags