NYE VEIER, statens nye veiutbyggingsselskap, vedgår at regjeringens beskjed om å nedskalere prosjekter gjør at flere av prosjektene som skulle i gang med planlegging, har stoppet opp. Det gjelder blant annet strekningen mellom Flekkefjord og Lund. For strekningen fra Lølandsvannet i Flekkefjord til Moi startet detaljert planarbeid våren 2022. Det skulle innebære oppstartsmøter med kommunene, folkemøter, informasjon og medvirkningsprosesser. Det er et bredt engasjement lokalt for å få arbeidet med ny vei på skinner. Alt fra politikere til næringslivsledere forlanger fortgang i arbeidet med ny stamvei.

MEN NÅ har planarbeidet stanset opp i fordi det fra regjeringens side har kommet signaler om at det ikke skal bygges ut den veistandarden som både er ønsket og påkrevet, etter vår oppfatning. Nye Veier bekreftet i juni 2022 at de måtte bremse opp og utsette anbudsrunde på flere av de planlagte strekningene. Det gjaldt også strekningen mellom Mandal og Lyngdal. Men det er nå på gang igjen. Men regjeringen har på ingen måte fulgt opp med økte bevilgninger til Nye Veier som bygger ut mest mulig vei for minst mulig penger.

DET ER nærmest til å gråte av at man ikke kan få på plass sikker finansiering av stamveien mellom Stavanger og Kristiansand. Det er fullstendig på bærtur å nedskalere veiprosjektet, slik naturvernere og venstresiden i norsk politikk snakker så varmt om. Det er å gå baklengs inn i fremtiden og vil ikke stå til troende i fremtiden.

– DET SENESTE året har i stor grad vært preget av omstilling. Verdensbildet og råvarepriser endret seg betraktelig og Nye Veier valgte til slutt å sette tre prosjekter på vent i mai 2022. Siden den gang har både statsbudsjett og bestilling fra departementet knyttet til rullering av Nasjonal transportplan (NTP) vært tydelig på at vi må nedskalere prosjektene i vår portefølje. Det har gjort at flere av prosjektene som skulle i gang med planlegging har blitt stoppet opp, opplyser prosjektutviklingssjef Benedichte Limmesand Hellestøl i Nye Veier til Agder.

DET ER urovekkende signaler som næringslivet, lokalpolitikere og stortingspolitikere må ta på det dypeste alvor.