FLERTALLET I forvaltningsutvalget i Kvinesdal og formannskapet i Sirdal gav nylig en negativ uttalelse til at Buheii skal få «korona-utsettelse» for å sette vindkraftverket i drift. Dette til tross for at administrasjonen i begge kommunene påpekte at det nærmest er en selvfølge at det må kunne gis en utsettelse når utsettelsen skyldes forsinkelser som har oppstått som følge av koronasituasjonen.

DET KAN virke som det politiske flertallet i Sirdal og Kvinesdal, som gikk inn for høringsinnspill om å si nei til utsettelse, først og fremst gjorde dette for å markere sin motstand mot utbygging av vindkraft. Det fremstår som en useriøs markering. Hvem er det som ville sagt nei til å godkjenne en nødvendig utsettelse av ferdigstilling av en brannstasjon eller skole dersom utsettelsen hadde oppstått på grunn av koronasituasjonen?

UTSAGN SOM «De får sette opp de møllene de rekker på Buheii før fristen går ut. Vi er negative til utsatt frist» eller «Som høringsinstans sier vi at frister som er satt må man forholde seg til», fremstår som et lettvint frieri til velgere og vindkraftmotstandere. Det må være lov å forvente et noe høyere nivå av begrunnelse og saklighet fra politikerne som behandler slike saker.

DET ER også vanskelig å ta vedtaket i Kvinesdal på alvor når det henvises til at NVE sendte har sendt ut brev om at det ikke vil bli gitt forlenget frist for idriftsettelse av vindkraft utover 31. desember 2021. I saken om Buheii er det tross alt snakk om utsatt frist til juni 2022 for å sette i drift et vindkraftverk som allerede er mer enn halvferdig bygget.

SÅ OG SI alle næringer har vært rammet av utfordringer med innreiserestriksjoner og karantenebestemmelser. Det er lov å markere vindkraftmotstand, men det bør gjøres på en mer seriøs måte enn å forsøke å spenne krokfot på utbyggere når de er på oppløpet.