ETTER ÅR med jevn prisstigning av boliger, har vi gått inn i et år der vi muligens vil se en prisreduksjon. Det skjer med ujevne mellomrom og har i utgangspunktet liten betydning for alle som sitter trygt i egen bolig. Men for dem som opplever en prisreduksjon i markedet og samtidig er belånt til langt over pipen, kan det være et ubehagelig scenario. Sjeføkonom Kyrre M Knudsen i SpareBank1 SR-Bank mener prisene kommer til å falle med tre prosent i løpet av året. Det er viktig å understreke at dette er en antagelse som baserer seg på en del forutsetninger som også er usikre.

FØRST OG fremst er det et høyere rentenivå som spiller inn. Et høyere rentenivå demper prisstigningen på boliger - og heller reduserer prisene. Det spekuleres i om vi når en rentetopp i løpet av første halvår i år. I så fall vil prisreduksjonen på boliger bli kortvarig, samtidig som vi nok vil merke at den kommende prisveksten ikke blir så sterk som vi har blitt vant til gjennom de seneste årene.

EN TING er prisnivået på brukte boliger. Noe ganske annet er prisnivået på nye boliger. For 30-40 år siden presenterte vi hver måned en oversikt over boligbygging i kommunene. Høyt antall igangsatte byggeprosjekter, gav et signal om at det var gode tider. I Agder forteller salg- og prosjektleder Lars Johan Bjørkeland i Stangborli Bygg AS at det nok blir høyere ledighet blant snekkere og husbyggere når folk har råd til å bygge nytt eller utbedre boligene sine. De langt høyere prisene på det aller meste av varer og tjenester er en bremsekloss i seg selv.

PRESSET PÅ boligprisene blir trolig størst i pressområdene som de seneste årene har opplevd en kraftig prisvekst på boliger. Storbyer som Oslo, Kristiansand og Bergen har hatt en formidabel prisvekst - og der blir trolig prisfallet mest markant. I vår region blir det marginale endringer på prisene. Og det vi med sikkerhet kan si, er at prisene igjen kommer til å stige. Det er bare å sjekke historiske tall. Over år har eiendom vist seg å være den aller sikreste investering.