Gå til sidens hovedinnhold

Usikkerhet om ny firefelts E39?

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

MENS ENTREPRENØRENE sakte, men sikkert arbeider seg vestover med ny firefelts E39 skapes det igjen en usikkerhet knyttet til prosjektet mellom Kristiansand og Stavanger. En passus i statsbudsjettet, som helt sikkert er tatt inn for å tilfredsstille SV motstand mot ny stamvei, lyder som følgende: «Stortinget ber regjeringen frem mot statsbudsjettet for 2023 komme tilbake med en vurdering av veiporteføljen i Nasjonal transportplan (NTP) for å sikre en effektiv gjennomføring og oppfølging av klimamålene. Gjennomgangen skal også vurdere veinormalene, herunder en høyere terskel for trafikkmengde for bygging av firefelts motorveier.»

EN TING som den forrige regjering var flinke på, så var det bygging av ny infrastruktur. Nye Veier ble opprettet og har som mål å bygge mer vei for hver krone. De har i stor grad lykkes, og veistrekningen mellom Kristiansand og Stavanger har vært for en krøttersti å regne i mange tiår. Rett før jul åpner det første strekket av den nye veien mellom Mandal og Kristiansand. I tillegg er anleggsmaskinene i ferd med å starte arbeidet med strekningen mellom Lyngdal og Mandal. Og nye strekninger står for tur.

EN SÅ registrerer vi formuleringene i statsbudsjettet for 2022. Det er en formulering som gir grunn til bekymring. Mange har merket seg formuleringen og mener dette er en åpning for å nedskalere veiprosjektet, også fordi trafikktallene er i nedre sjikt for å bygge en firefelts motorvei. Til det siste er å bemerke at trafikkmengden neppe kommer til å bli redusert i årene som kommer. Tvert imot.

STORTINGSREPRESENTANT Geir Pollestad (Sp) fra Rogaland sier han vil fortsette å argumentere for at dagens E39 er farlig, ikke fungerer på vinterstid og har for lang kjøretid: – Forhåpentligvis at vi får en fire felts vei raskere, med mindre bompenger og med mindre inngrep i natur, matjord og bomiljø, fremholder Pollestad. La oss håpe han har rett. Men det er likevel på sin plass å være årvåkne i forhold til veiprosjektet som skal binde to landsdeler sammen. Det gjelder oss alle, både næringsliv, lokalpolitikere og organisasjoner.