I jordbruksoppgjøret ble det bestemt at ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd skal baseres på søknadsrundene for produksjonstilskudd i oktober 2021 og mars 2022, og at utbetalingen skal skje i september. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Jordbruket har opplevd en betydelig kostnadsvekst på viktige innsatsfaktorer. I årets jordbruksoppgjør ble et samlet jordbruk og staten enige om ekstraordinære utbetalinger av produksjonstilskudd allerede i 2022. Denne uka er det derfor utbetalt om lag 1.450 millioner kroner. Første utbetaling på 727 millioner kroner kom 6. september. 723 millioner kroner sendes til utbetaling i dag.

– Matproduksjon og matberedskap er en prioritert oppgave for denne regjeringen, særlig når vi står i en krevende tid – både nasjonalt og globalt. Vi har sett en kostnadsvekst uten sidestykke, og det har vært avgjørende å bistå jordbruket økonomisk for å opprettholde matproduksjonen her i landet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).