«Utbyggingsvedtaket er en politisk drittpakke»

Formannskapet i Sirdal kommune satte i formiddag punktum for en lang og vanskelig politisk prosess. Byggeavtalen med Bilstad Bygg AS blir opprettholdt. Elever og ansatte kan nå glede seg til en "ny" skole i 2021.