Se direkte fra styremøtet på Nord universitet

DEL

(Avisa Nordland) Styremøtet, som blant annet skal behandle fremtidig studiestedstruktur, startet klokka 08.30 tirsdag.

Saksliste:

 • Godkjenning av protokoll
 • Rektor rapporterer
 • Langsiktige økonomiske forutsetninger
 • Studiestedsstruktur første gangs behandling
 • Årsregnskap 2018 Fakultet/Avdelinger
 • FLU - tiltak økonomisk balanse
 • Kompetanseutvikling, status april 2019
 • Publiseringspoeng for 2018
 • Årlig kvalitetsrapport for doktorgradsprogrammene 2018
 • Etatstyringsmøtet 4. juni 2019
 • Oppfølging av strukturreformen - gevinstrealiseringsplan
 • Internrevisjon - Kvalitetssikring av søknadsprosessen, eksternfinansiering av forsknings- ogutviklingsprosjekter. (u.off)
 • Internrevisjon - revisjonsplan 2019
 • Langtidsdagsorden 30. april
 • Referater 30. april

Artikkeltags