Sokndal skole med høye mobbetall i elevundersøkelsen

Av

Elevundersøkelsen for 2019-2020 viser at 22,2 prosent av elevene som deltok i undersøkelsen i 10. trinn på Sokndal skole har opplevd mobbing.