Gå til sidens hovedinnhold

Utgiftene for å drive fylkespolitikk har gått kraftig opp

Artikkelen er over 1 år gammel

En ny rapport viser at utgiftene til politisk virksomhet i fylkeskommunene har økt mye de siste årene.

En analyse fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR OsloMet - storbyuniversitetet av godtgjøringsreglement før og etter valget i 2019, viste imidlertid ikke en økning i godtgjøring til de øverste folkevalgte, fylkesordførerne.

Rapporten fastslår at det er vanskelig å finne trekk ved fylkene som systematisk er med på å påvirke godtgjøringsnivået. Når det gjelder politisk organisering ser en imidlertid at fylker med parlamentarismemodell gjennomgående har lav godtgjøring til fylkesordfører.

Utgiftene knyttet til politisk virksomhet i fylkeskommunene har økt relativt mye de siste årene. I følge KOSTRA (Kommune-STat-Rapporteringen) var «lønnsutgiftene» til politikere i fylkeskommunene på ca. 197 millioner kroner i 2008. Det tilsvarende tallet i 2018 var på drøyt 298 millioner kroner, eller en økning 51 prosent fra 2008. Til sammenlikning var prisstigningen i samme periode på ca. 25 prosent og gjennomsnittlig lønnsøkning for landet på drøyt 40 prosent.

Les også

43 mill. til å drive politikk

Les også

Lederkostnader på 17,5 mill. for ny fylkeskommune

Både i Norge, Sverige, Danmark og Finland er hovedregelen at nivået på godtgjøring til lokalpolitikere fastsettes lokalt. Unntaket er Danmark hvor godtgjøringsreglene delvis fastsettes av staten. En undersøkelse fra 2013 tyder på at den norske kommuneloven gir sterkere godtgjøringsrettigheter til de folkevalgte, enn i de andre nordiske land. Bestemmelsene i lovverkene, synes imidlertid å være minimumsregler. Ofte gis det godtgjøring utover det loven fastsetter.

Mange fylkespolitikere er etterspurte til verv i styrer i private eller offentlige selskaper. Ofte er slike styreverv lønnet. For noen kan dette bety en betydelig bi-inntekt ved siden av andre verv. I flere godtgjøringsreglement fremheves det imidlertid at politikere som mottar godtgjøring på heltid, ikke kan motta godtgjøring for styreverv i tillegg.