Gå til sidens hovedinnhold

Utreder store solcelleanlegg på Uenes: – Fint å starte før de andre

Flekkefjord kommune skal i 2021 utrede et prosjekt for solceller på de store kommunale byggene på Uenes. Teknisk senter er allerede i gang med å på på plass solcellepaneler på sitt tak.

Flekkefjord Senter har nå folk fra Flekkefjord Elektro på taket for å montere solcellepanel.

– Vi har gledet oss lenge til å få inn litt solkraft i Teknisk Senter. Vi skal bygge en garasje og trenger litt ekstra strøm, og så ønsker vi å oppdatere oss på hva som skjer innen denne teknologien, sier leder Arne Birkedal på Teknisk senter til Agder.

– Jeg synes også det er fint at vi kan være ute litt før flerbrukshallen og andre investeringer som eventuelt kommer fra utredningen som bystyret bestemte seg for. Da vet vi litt mer om hva dette handler om.

Utredninger i 2021

Under budsjettbehandlingen i desember la SV, Frp, Rødt og Stian Birkeland (Uavh.) frem forslag om å bruke 700.000 kroner på solcellepanel på Flekkefjord Sparebank Arena og like mye på henholdsvis Flekkefjord ungdomsskole og Ueneshallen de nærmeste årene.

Ap, KrF, V, Sp og Høyre ved Jan Sigbjørnsen støttet ikke dette, men fremmet forslag om et nytt punkt om utredning av Enøk-tiltak i form av solceller:

«Det må være lurt å se Ueneshallen inkludert svømmehall, Flekkefjord Sparebank Arena, Flekkefjord ungdomsskole og Flekkefjord videregående skole i sammenheng. Kommunen har allerede hatt en henvendelse til fylkeskommunen om å kunne se på dette sammen. Vi ønsker en utreding av dette i 2021. Kommunens kostnader ved å utrede et prosjekt i 2021 for solceller på disse takene tas fra avsatte midler til ENØK-tiltak slik at bystyret kan ta stilling til en eventuell anskaffelse i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022.»

Under avstemningen falt forslaget fra SV, Frp, Rødt og Stian Birkeland (Uavh.) med 10 mot 25 stemmer. Flertallets forslag om utredning av solceller ble enstemmig vedtatt.

Koster 80.000

Birkedal forteller at anlegget på 3,8 kilowatt på Teknisk Senter har en kostnad på om lag 80.000 kroner.

– Det er veldig dyrt, og vi skal holde på lenge før vi tjener det inn igjen, men det er mye læring i dette, fastslår Birkedal.

– Det er jo også riktig å gjøre slike tiltak for miljøet og for å utnytte solenergien. Læringen ligger blant annet i at vi på display kan følge med på hvor mye energi som anlegget gir og at vi kan studere hvordan det fungerer. Utviklingen på dette området går fort. Det er fint at ungdommer som går hos oss kan få et innblikk i dette. Vi tenker også på om vi skulle montere en liten vindmølle for at de også skal kunne studere den teknologien.