Regjeringen bør lytte til KrFs forslag om å utsette innføringen av lakseskatten. Nå har til og med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Trøndelag bedt sin egen regjering om det samme. Det ønsket bør ikke Vedum avvise.

Siden forslaget om grunnrentebeskatning av havbruksnæringen ble lagt frem har KrF vært sterkt kritiske til måten regjeringen har gått frem på. Regjeringen har vedtatt innføring helt uten en grundig behandling i Stortinget eller en reell høringsprosess. Det er ikke slik store skatteendringer skal gjennomføres. Det viser liten respekt for næringen, verdiene og arbeidsplassene som skapes.

KrF er for godt utformede grunnrenteskatter, blant annet fordi de skattlegger ekstraordinær avkastning fra bruk av fellesskapets ressurser. Men det forutsetter en reell høringsprosess og grundig behandling i Stortinget. Det er dramatisk å se at investeringer på over 30 milliarder er lagt på is, og hundrevis av mennesker i oppdrettsnæringen blir permittert. Årsaken er ganske enkelt regjeringens elendige prosess. Det politiske håndverket står til stryk. Derfor bør man utsette, og heller innføre en overgangsordning til et skikkelig arbeid og vedtak blir gjort.

Det er åpenbart at regjeringen glemmer at havbruk er en enormt viktig næring for Norge, og ikke minst for bosetting og arbeidsplasser i distriktene. Næringen gir matsikkerhet og enorme eksportinntekter. Den hadde fortjent en helt annen prosess enn regjeringens klønete håndtering som har skapt kaos og usikkerhet. Alle politikere er opptatt av investeringer på land, mer bearbeiding av fisken og på den måten viktige arbeidsplasser i distriktene. Derfor er det svært overraskende at regjeringen ikke har tatt mer høyde for dette i sitt forslag.

Vi sier enkelt og greit at vi må gjøre dette på normal måte slik at de som skal betale skatten faktisk vet hvordan den vil se ut før den blir innført. KrF er opptatt av å lytte til næringens innspill om behovet for forutsigbarhet og skattebetaling basert på faktiske verdier. Det gjelder blant annet spørsmålet om selskapene skal betale grunnrenteskatt med utgangspunkt i normpris eller avtalt salgspris. Dersom man inngår en fastpris som er naturlig ved bearbeiding av fisken på land på kanskje 50 kroner kiloen så kan man komme i en situasjon der normprisen er 75 kroner, og man vil måtte skatte betydelig mye mer enn det man faktisk skulle gjort. Her må man finne bedre løsninger slik at vi ikke mister den viktige verdiskapningen og sysselsettingen bearbeiding av fisk faktisk gir, samtidig som vi unngår rom for skattetilpasninger gjennom internprising og overskuddsflytting. For KrF ønsker mer aktivitet og flere arbeidsplasser på land, ikke mer eksport av hel fisk til utlandet.