Regjeringen bør lytte til KrFs forslag om å utsette innføringen av lakseskatten.

Siden forslaget om grunnrentebeskatning av havbruksnæringen ble lagt frem har KrF vært sterkt kritiske til måten regjeringen har gått frem på. Regjeringen har vedtatt innføringen helt uten en grundig behandling i stortinget eller ved en reell høringsprosess. Det er ikke slik store skatteendringer skal gjennomføres. Det viser liten respekt for næringen, verdiene og arbeidsplassene som skapes.

KrF er for godt utformede grunnrenteskatter, blant annet fordi de skattlegger ekstraordinær avkasting fra bruk av fellesskapets ressurser.

Men dette forutsetter en reell høringsprosess og grundig behandling i stortinget. Det er dramatisk å se at investeringer på over 30 milliarder er lagt på is, og hundrevis av mennesker i oppdrettsnæringen blir permittert. Årsaken er ganske enkelt en dårlig prosess. Derfor bør man utsette, og heller innføre en overgangsordning til et skikkelig arbeid og vedtak blir gjort.

Dette må gjøres på en normal måte slik at de som skal betale skatten faktisk vet hvordan den vil se ut før den blir innført. KrF er opptatt av å lytte til næringens innspill om behovet for forutsigbarhet og skattebetaling basert på faktiske verdier.

Oppdrettsnæringen er svært viktig for Flekkefjord kommune. Den har gitt og gir også i dag kommunen store inntekter. og den har vært en god arbeidsplass. Det er vår plikt å tilrettelegge for gode vilkår.