Gå til sidens hovedinnhold

Utsetter trinn 4 av gjenåpningen av Norge

Enda flere må være vaksinert før samfunnet kan gjenåpnes helt, og utfordringer med deltavarianten kan også spille inn, sier statsminister Erna Solberg (H).

Statsministeren sier dette til TV 2.

Klokka 12.30 holder regjeringen pressekonferanse om koronasituasjonen og gjenåpning. Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie holder pressekonferanse om neste steg i gjenåpningen av samfunnet mandag klokken 12.30. Helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil også være til stede på pressekonferansen om koronasituasjonen.

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI har regjeringen besluttet å utsette innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen. Overgangen til trinn 4 kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august.

Begrunnelsen er blant annet usikkerhet knyttet til smitteutvikling og delta-varianten og vaksineforsyning. Regjeringen gjennomfører likevel enkelte lettelser i nåværende trinn 3 i gjenåpningsplanen.

– Det er data og ikke datoer som avgjør når vi kan gå videre i gjenåpningen. Det er en risiko for at delta-varianten skal forårsake en fjerde smittebølge i den uvaksinerte delen av befolkningen, blant dem som bare har fått én dose eller er i sårbare grupper. Helsedirektoratet og FHI anbefaler at vi ikke går videre til trinn 4 nå. Vi støtter dette. En overgang til neste trinn kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august. Det er utviklingen i smittesituasjonen og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten og hvor mange som er vaksinert som avgjør når vi kan gå til trinn 4, sier statsminister Erna Solberg.

Storbritannia og Israel er to av landene som har blitt trukket frem som suksesshistorier dette halvåret, på grunn av rask og effektiv vaksinering. Delta-varianten har likevel medført utsettelse av gjenåpningen i Storbritannia, mens Israel har innført nye tiltak, etter å ha avskaffet de fleste tiltakene tidligere i vår.

– Regjeringen innførte store lettelser i trinn 3 fra 18. juni. Vi reiser mer og treffer flere nå, og vi må følge med på konsekvensene av det før vi åpner ytterligere. Utbredelsen av delta-varianten i andre land er bekymringsfull, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Justeringer i trinn 3

Arrangement med koronasertifikat

 • Fra midnatt, natt til torsdag 8. juli øker vi antallet på offentlige arrangement der det benyttes koronasertifikat og adgangstest.
 • Antallet som kan delta på utendørsarrangement med sertifikat og test øker fra 5000 til 7000 hvis alle sitter på faste, tilviste plasser og deles inn i kohorter (se tabell for alle detaljer).
 • Krav om bordservering av alkohol opprettholdes, men innslipps-stopp fra kl. 24 gjelder ikke lenger for slike arrangementer.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til personer i samme følge, unntatt personer i samme følge som er ubeskyttet og i risikogruppen.

– Når vi bruker koronasertifikat blir risikoen for smitteutbrudd lavere. Disse endringene vil gjøre det enklere å gjennomføre festivaler og arrangementer i sommer på en trygg måte, sier Solberg.


Innendørs

Utendørs

Med faste,tilviste plasser

Maks 3000 personer (opp fra 2500 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Maks 7000 personer (opp fra 5000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Uten faste,tilviste plasser

Maks 1500 personer (opp fra 1000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Maks 3000 personer (opp fra 2000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.

Barnehager, SFO og skoler i områder med mye smitte bør forberede gult nivå

Regjeringen har tidligere sagt at skoler og barnehager kan forberede seg på grønt nivå til høsten. Økt spredning av delta-varianten og en mer usikker smittesituasjon kan imidlertid også få følger barnehager, SFO og skoler.

Ved grønt nivå er det ikke inndelinger i kohorter. Ved smittetilfeller må dermed mange elever og ansatte måtte gå i karantene. Helsemyndighetene jobber derfor med å se på TISK-strategien opp mot grønt nivå i barnehager og skoler. Enn så lenge bør barnehager, skoler og SFO i områder med mye smitte planlegge for gult nivå. Dette gjelder særlig barnehager og SFO, som åpner tidligere enn skolene i august.

Karanteneregler for utenlandske idrettsutøvere

Regjeringen tilpasser innreisekarantenereglene og gir unntak fra innreiserestriksjoner for utenlandske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell ved innreise til Norge, i forbindelse med deltakelse i flere internasjonale idrettsarrangementer.

Dette gjelder:

 • OL-kvalifiseringskamper i ishockey for herrer, 26.-29. august
 • Champions League og E-cup i håndball for kvinner og menn i augustKvalifisering til UEFA Champions League og UEFA Conference League i fotball for kvinner og menn
 • Sykkelrittene Ladies Tour of Norway i Viken, Tour of Norway i Rogaland samt Arctic Race of Norway i Troms og Finnmark. Dette er store, godt etablerte internasjonale arrangementer i Norge som alle gjennomføres i august.
 • Deltakere på disse idrettsarrangementene får tillatelse til å reise inn i landet og får unntak for opphold på karantenehotell. De får tilpassede karanteneregler på lik linje med det som tidligere er gitt forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser.
 • Innreisekarantenen skal gjennomføres på egnet oppholdssted. Det må være mulig å unngå nærkontakt, ha enerom, eget bad og kjøkken eller matservering.
 • Regjeringen tar sikte på å gi unntak fra innreiserestriksjoner for deltakere og støttepersonell i VM i bryting, VM i styrkeløft og EM i curling som skal arrangeres i Norge i oktober og november. Vi vil ha dialog med idretten for å finne gode løsninger for hvilke innreisekaranteneregler som skal gjelde for disse arrangementene.

Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine, etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert. En endelig beslutning om dette vil tas i september.

Folkehelseinstituttet anbefaler at 16- og 17- åringer får tilbud om koronavaksine, etter at alle over 18 år er fullvaksinert. Dette er basert på dagens kunnskap. I tiden som kommer vil vi få mer kunnskap og erfaring fra andre land som vaksinerer ungdommer.

– Vi ønsker å ha mest mulig kunnskap om effekt og bivirkninger før vi vaksinerer personer under 18 år i Norge. Regjeringen vil derfor vente med en endelig beslutning av vaksinering av 16- og 17- åringer til Folkehelseinstituttet har gjort en ny vurdering i september, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kommunene forberedes på forlengelse av vaksinasjonsprogrammet

Dagens koronavaksinasjonsprogram omfatter personer 18 år (årskullet 2003) og eldre. Vaksine tilbys også til personer med høy risiko for alvorlig sykdom mellom 12 og 18 år. Dersom FHI etter en ny vurdering i september opprettholder sin anbefaling, vil også 16- og 17- åringer med stor sannsynlighet omfattes av vaksinasjonsprogrammet.

Vaksineringen av denne aldersgruppen vil ifølge FHI sine siste prognoser tidligst kunne skje i oktober.

– Vi ønsker å forberede kommunene på at vaksinasjonsprogrammet vil kunne inkludere 16 og 17- åringer denne høsten. Kommunene trenger tid til å planlegge for vaksinering av denne gruppen og et signal om at vaksinasjonsprogrammet vil fortsette etter at befolkningen over 18 år er vaksinert, sier Høie.

I dag er det kun mRNA-vaksinen fra Pfizer/BioNTech som er godkjent til denne aldersgruppen.

Unge i alderen 16-17 år har lav risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. Foreløpige data tyder også på at det er liten risiko for senfølger av mild covid-19.

Samtidig tyder data fra FHI på at unge i aldersgruppen 16-19 år får påvist covid-19 hyppigere enn yngre barn. Dette kan skyldes at ungdom i denne aldersgruppen er mer sosiale og møter flere enn yngre ungdommer og barn. Vi vet ikke hvordan pandemien vil utvikle seg i høst og i vinter, eller hvordan smitte blant ungdom vil påvirke skolefravær og smitteverntiltak.

– Selv om 16- og 17-åringer i liten grad blir alvorlig syke av covid-19, blir de oftere smittet enn yngre ungdommer og barn, og tiltaksbyrden for denne gruppen har vært stor under pandemien. Ulempene med å vaksinere dem må vurderes opp mot fordelene det gir dem å kunne ha en mer normal hverdag med få smitteverntiltak, sier Høie.

Mange EØS-borgere kan nå reise inn i Norge. Regjeringen tar sikte på å åpne for at enda flere grupper kan få reise inn i Norge fra slutten av juli. Dette gjelder blant annet arbeidsreisende EØS-borgere og familiemedlemmer.

– Svært mange EØS-borgere kan allerede reise inn i Norge, det gjelder blant annet de som kan dokumentere at de er fullvaksinert og de som kommer fra grønne land. Selv om vi nå planlegger å åpne grensen ytterligere, må alle være forberedt på at situasjonen kan endre seg. Karantenehotellordningen opprettholdes så lenge den bygger på en klar medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet, og så lenge ordningen er forholdsmessig, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Framtidige lettelser i innreiserestiksjonene vil gjelde for:

 • a) Alle arbeidsreisende (herunder selvstendig næringsdrivende og tjenesteytere) som er omfattet av EØS-regelverket, med unntak av de som kommer fra «mørkerøde» land/områder.Lettelsen omfatter også arbeidsreisende EØS-borgere som er bosatt i et tredjeland som står på EUs tredjelandsliste og som FHI kategoriserer som trygge «grønne» land.
 • b) Alle EØS-borgere med familietilknytning nevnt i utlendingslovens § 110, som skal besøke et familiemedlem bosatt i Norge eller reise sammen med et norsk familiemedlem. Det vil ikke lenger være krav om at slektning i nedstigende linje må være under 21 år (utlendingslovens § 110 tredje ledd bokstav c) (Mange av disse familiemedlemmene har allerede anledning til innreise.)
 • c) Ektefelle/registrert partner/samboer og mindreårige eller voksne barn eller stebarn til arbeidsreisende EØS-borgere som ikke er bosatt i Norge, når disse familiemedlemmene reiser til Norge sammen med, eller slutter seg til EØS-borgeren i Norge.
 • d) Barn som reiser sammen med voksne som har unntak fra innreiserestriksjoner på grunn av koronasertifikat.
 • e) Utlendinger som er ektefelle/registrert partner/samboer og mindreårige eller voksne barn eller stebarn av norske borgere, når familien bor sammen i Norge.

Regjeringen vil komme tilbake til dato for ikrafttredelse av disse endringene.

Regjeringen varslet i forbindelse med trinn tre i gjenåpningsplanen at flere lettelser i innreisereglene vil bli vurdert i forbindelse med trinn fire.

Les mer om hvem som har anledning til å reise til Norge i dag.