OM EN snau uke går vi til stemmeurnene for å gi vårt bidrag til demokratiet. Hvert andre år er det valg i Norge, vekselvis lokalvalg og stortingsvalg. Valget er en feiring av demokratiet. Derfor er det viktig at vi alle deltar og gir vårt bidrag til denne feststunden. Det å kunne foreta frie valg er ikke alle forunt. Desto viktigere er det å benytte seg av muligheten.

VALGRESULTAT FÅR vi trolig ikke før tirsdag morgen. Men allerede mandag kveld, rett etter klokken 21.00, får vi den første valgdagsmålingen som vil gi oss en indikasjon på hvilken blokk som kommer til å gå seirende ut av valget. Det som syntes å være en sikkert vinner for noen måneder siden, er på ingen måte like sikkert. Blokkene puster hverandre i nakken. På borgerlig side er det skjebnen til Venstre og Kristelig Folkeparti som kan være avgjørende for hva slags flertall vi får.

MEN UANSETT hvem som vinner valget, er det deltagelsen som er viktig. En høy valgdeltagelse er helt avgjørende for at demokratiet skal leve og utvikle seg. Ikke minst i disse tider, der sosiale medier ser ut til å spille en langt større rolle i påvirkningen av folks oppfatninger, enn det vi noen gang hadde trodd. Da vi i forrige uke arrangerte valgdebatt i Flekkefjord kultursenter Spira, var hensikten å opplyse folk, gi dem klare svar, slik at valget skulle bli enklere.

LIKE VIKTIG som valgkampen og selve valget, er maktoverdragelsen, i den grad det kommer til å skje i dagene etter 13. september. Når et valg er over, er det stortingspresidenten som gir Kongen en anbefaling om hvem som bør gis i oppdrag å danne en regjering. Den maktoverdragelse som skjer fra tid til annet, når Stortingets sammensetning endrer karakter, er på mange måter det ultimate bevis på at et demokrati virker.

DEMOKRATIET KAN nemlig være skjørt. Det har vi sett eksempler på begynnelsen av året, da den sittende presidenten i USA ikke aksepterte valgresultatet. Det som skjedde i kjølvannet av valget der opplevde man hvor lite som skal til før demokratiet får stygge brister.

DERFOR ER valgkampen, valgdagen og valgresultatet en viktig feiring av demokratiet, enten man føler seg som vinner eller taper ved opptelling av stemmer.