Høstens valg angår oss alle, også eldre. For det handler om våre liv. Eldreomsorgen ser ut til å bli en av de store sakene også ved dette valget.

Mange av oss som er født rett etter krigen har blitt pensjonister og kan langt på vei avgjøre valgresultatet. De fleste av oss er rimelig oppegående og vil selv bestemme hvordan vi skal innrette våre liv. Vi er ulike som andre, både i bakgrunn, helse og kultur. Men alderen gjør noe med oss. Mange trenger derfor offentlige tjenester.

Jeg opplever at vi i det siste tiåret gått fra en eldreomsorg til eldreservice. Eldreomsorg handler om at fellesskapet gir oss litt tilbake av det vi har ytet til samfunnet.

Selvsagt må fremtidens eldreomsorg forholde seg til nye utfordringer. Men ikke alle gamle klarer å sette seg på skolebenken får å få innføring i bruken av internett. Denne kunnskapen er jo nødvendig.

Mange eldre som ønsker sykehjemsplass får avslag,noe Brennpunkt viste nylig. De er for friske. Sitter alene hjemme. Har amputert et bein, har hjerteproblemer, er dement og venter på at en hjemmesykepleier skal stikke innom. Og den gamle er ofte innlagt på sykehus. Der er det godt å være. Hyggelige medpasienter og hjelpsomme ansatte er med på å gjøre livet lettere. Når sykehuset melder til kommunen at vedkommende bør komme på sykehjem, men kommunen sier nei og mener at hjemmesykepleie får holde. Men hjemmetjenesten bryter stadig fartsgrensen. Går det for fort,øker faren for feil og farlige situasjoner. Og den eldre vet aldri hvem som kommer- hvis det da i det hele tatt kommer noen.

Partiene kjemper om de eldres stemmer før valget i september. I Oslo er en av sju stemme-berettige pensjonister. Også i mange andre kommuner er eldre en stor del av befolkningen. Kanskje mange pensjonister ikke tror på valgløftene og lar være å stemme. For eldreomsorgen er ikke som den skal være. I enkelte kommuner står den til stryk!

Dagens eldreomsorg trenger virkelig et løft! Og mulighetene for å gjøre den bedre er til stede. Det er spørsmål om det er vilje. Og det koster penger! En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord. For det handler om å leve. Trygghet og verdighet må prege vår eldreomsorg. Det skal være godt å bli gammel.