Går mot ny E39

Fylkespolitiker Birte Simonsen (MDG) er ikke redd for å gå til valg på å gå mot store nye veiprosjekter.