Vi vil kreve klare svar

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.ONSDAG SKAL Agder og Spira i samarbeid arrangere politisk toppmøte i storsalen. Representanter for alle de politiske partiene som stiller liste ved kommunevalget. Folkemøte førstkommende onsdag markerer avslutningen av de mange paneldebattene Agder har stått for i løpet av valgkampen. I all den nasjonale viraken som finnes i valgkampen, har vi sett det som vår oppgave å bringe lokalvalgkampen ned på et lokalt plan.

SVÆRT TIDLIG i denne valgkampen ba vi om at lokalvalgkampen ble lokal. Men som vil skrev: Ting tyder på at også ved dette lokalvalget er det rikspolitikerne som skal dominere og hakke løs på hverandre, akkurat slik de pleier å gjøre når kommunestyrer og bystyrer skal velges i bygd og by. Våre verste antakelser har vi blitt spart for. Noen rikspolitikere har stukket innom. Men de har heldigvis ikke preget lokalvalgkampen.

LOKALVALGET DREIER seg også om fylkestinget. Det har kommet i skyggen – og blir kanskje mindre interessant når kandidatene er fjernere og fylkessammenslåingen skaper en større distanse. Men det faktiske forhold er at Agders lesere i Vest-Agder er med på å skrive historie: For første gang skal vi stemme på kandidater til fylkesting for et samlet Agder.

OG SELV om vi nok hadde forventet enda flere leserbrev og ytringer i Agder spalter, har bredden i debatten og meningene vært friske og fine på trykk. Det gjenstår ennå en uke med valgkamp, men det ville undre oss om ikke de aller fleste iallfall i løpet av denne uken, har tatt stilling til hvem de skal gi sin stemme. Når vi inviterer til paneldebatt i Spira er det for å gi befolkningen en mulighet til å gjøre seg opp en mening.

LOKALE VALGKAMPER kan fort bli intense for dem som står midt i kampen. Vi har så langt i denne valgkampen – og i sannhet etter beste evne – forsøkt å speile lokalsamfunnet og de politiske utfordringer og spørsmål som opptar folk. Onsdag kroner vi verket i Spira for Flekkefjords del. Fredag bør de siste leserinnlegg om valget være på trykk. Etter det er det opp til velgerne.

Artikkeltags