Nina Danielsen (Sp) tror Høyre, Venstre, KrF og Sp kommer til å lage sitt eget flertallsbudsjett, men hun er ikke avvisende til et tverrpolitisk møte med Frp-ordføreren.