Søker om å få bygge flere utleieboliger for vanskeligstilte

Jan Egil Svindland har fått tilsagn om en ny avtale med Flekkefjord kommune og søker Husbanken om tilskudd og lån til utleieboliger i Ringveien 18 på Uenes.