Vant anbudsrunden: Ny kontrakt for henting av søppel

IRS Miljø IKS har skrevet kontrakt med NordRen AS om innsamling og transport av avfall i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal.