Dermed kunne både Kari Jeppestøl Arntzen, Christina Cantero, Heidi Ditlefsen, Jon Anders Møllen, Odd Isungset, Siv Kristin Sællmann og Per-Kåre Sandbakk motta hedersbevisningen.

Slik jobbbet NRK med saken

Avisen Dagens Næringsliv har vunnet SKUP-prisen for 2020 for sine artikler om Equinors USA-satsing. VG, Aftenposten og NRK Sørlandet fikk diplomer.

Avisen Dagens Næringsliv har vunnet SKUP-prisen for 2020 for sine artikler om Equinors USA-satsing.

Det var i mai at avisen avslørte at Equinor hadde tapt 200 milliarder kroner på sin satsing i USA.

I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Med sine detaljerte og oppsiktsvekkende avsløringer om Equinors USA-satsing, vil selskapets omdømme for all ettertid blande seg med famøse bilder av overprisede kalkuner og blinkende røde regnskapstall.»

Det er journalistene Morten Ånestad, Lars Backe Madsen, Marie Melgård og Terje Erikstad som får prisen.

I tillegg fikk VG-journalistene Mona Grivi Norman og Ronny Berg i VG SKUP-diplom for sine artikler om hvordan de inngripende koronatiltakene førte til at mest sårbare gruppene som ble de største taperne da Norge stengte ned.

Aftenpostens Daniel Røed-Johansen og Per Anders Johansen fikk diplom for sine avsløringer om hvordan regjeringen ga noen av Norges rikeste bedrifter unntak fra karantenereglene for utenlandske arbeidstakere via SMS.

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) ble etablert i 1991 for å fremme den kritiske og undersøkende journalistikken i Norge. SKUP-prisen deles ut under den årlige konferansen i Tønsberg. I år foregikk konferansen digitalt, som i fjor.

SKUP-juryen har i vinter vurdert i alt 40 metoderapporter fra mediehusene. Nesten en firedel av disse handler om håndteringen av koronapandemien. (©NTB)