Nye tall fra NVE – flomtallene for Sokndal er nedjustert

Før jul mottok Sokndal kommune nye flomtall fra NVE. – De har ingen store betydninger. Men for dem som bor i grensesonen, kan det ha blitt en endring, sier kommunalsjef for teknikk- og miljø, Margit Åreskjold.