– SER DU havnespy i Flekkefjord, så meld fra snarest til oss! Det sier Federico Håland Gaeta, som er styreleder for Flekkefjord dykkerklubb. Klubbens medlemmer sjekker nå de nære farvann. Havnespy, eller japansk sjøpung, er en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlisten. Arten ble først oppdaget i Norge i Engøysundet i Stavanger i 2020, og dekker nå over 50 prosent av havbunnen der. Havnespy formerer seg raskt, og spres over store områder via skips- og båttrafikk, teiner og annet fiskeutstyr. Arten har antakeligvis kommet til Norge som begroing på skip.

FOR NOEN uker siden laget vi en reportasje om spredningen av havnespy og ikke minst den prisverdige jobben som Flekkefjord dykkerklubb nå gjør for å overvåke forholdene lokalt.

ARTEN LEGGER seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter. Dette kan få store konsekvenser for økologien og naturmangfoldet i norske havområder. Havnespy er siden 2020 funnet flere steder i Rogaland og Vestland fylke. I tillegg er den oppdaget på Koster i Sverige, som ligger rett ved utløpet av Oslofjorden. Blant annet det oppdaget i Egersund.

DETTE ER noe vi skal være spesielt oppmerksom på i vårt fjordsystem. Havnespy er noe vi for all del ikke ønsker oss i våre fjorder. Eiere av båter, fiskeredskaper og lignende som over tid ligger i vannet nær kjente forekomster av havnespy, bør jevnlig sjekke dette for begroing av havnespy. Båter og andre gjenstander med påvist begroing av havnespy bør ikke flyttes ut av området uten at havnespyet er fjernet. Havnespy dør på land og i kontakt med ferskvann over tid, informerer Miljødirektoratet.

DET ER svært viktig at kommuner og havneeiere i de berørte områdene bidrar med lett tilgjengelig informasjon om risikoen ved havnespy og om hva man kan gjøre for å begrense spredning til brukerne av havnen. Kommuner og havneeiere må legge til rette for å gjøre det lettest mulig for brukerne å fjerne begroing på en trygg måte. Selv om det ikke er oppdaget havnespy i våre nære farvann, må havnemyndighetene være forberedt og utarbeide planer for hvordan man skal begrense spredning. Fjorden er vårt felleseie. Den må vi ta vare på.