Det er ikke Lund kommune som har ansvar for jernbanen som strekker seg gjennom hele kommunen, men veien hvor raset gikk er kommunalt ansvar.

Teknisk kommunalsjef Olav Erlend Hegdal forteller litt om hvordan kommunen håndterer hendelsen:

– Den veien som er berørt av dette ligger mellom Heskestadvannet og jernbanen. Det er gode omkjøringsmuligheter der. Det innebærer ingen voldsom store ulemper, og det er ikke noen store konsekvenser av at veien ikke er operativ i noen dager, sier han til Agder.

– Hva med tyngre kjøretøy?

– Det er ingen tungtrafikk her. Det er en helt annen trafikk enn for eksempel E39. Her er det ikke behov for tyngre kjøretøy, svarer han.

Tar lærdom

– Det er en som har fått hard medfart, men er ikke større skader på lokføreren, så vi har en litt begrenset rolle. Litt koordinering, informering, men kanskje det viktigste er at vi nok må gå gjennom planene vi har, dersom det skulle oppstå ting som er mer alvorlig.

– Vi kan alltid bli bedre forberedt på at en slik situasjon kan oppstå, sier han, uten å hevde at de på noen måte har løst hendelsen dårlig.

Ble vekket tidlig

Kommunens øverste leder, ordføreren, er også tydelig på at Lunds rolle i dette ikke er veldig stor:

– Jeg ble vekket tidlig fredag morgen og informert om det som har skjedd. Men det ble fort avklart at det ikke er nødvendig å gjøre noe ekstra fra kommunens side. Bane Nor håndterer dette. Nå venter man blant annet på geolog, opplyser Lund-ordfører Magnhild Eia (Sp) i et intervju med Dalane Tidene.